Mofeta Branding

Editorial

Descripció — Descripción

David Asensio analitza el branding i porta al lector a aprendre sobre les marques que canvien del món.

Disseny de portada i maquetació de llibre.

David Asensio analiza el branding y lleva al lector a aprender sobre las marcas que cambian el mundo.

Diseño de portada y maquetación de libro.