Liderazgo Canalla

Editorial

Descripció — Descripción

Disseny de portada i maquetació de llibre.

Diseño de portada y maquetación de libro.