La vida en una capsa

Cultura

Descripció — Descripción

Disseny de CD per a l’àlbum La vida en una capsa, de Lluís Alba.

Diseño de CD para el álbum La vida en una capsa, de Lluís Alba.