Proposta Festival del Mil·lenni

Branding, Cultura

Descripció — Descripción

Proposta d’imatge gràfica per al XVè Festival del Mil·lenni.

Propuesta de imagen gràfica para el XVº Festival del Mil·lenni.

Serveis — Servicios

  • Disseny — Diseño