Dekas eBikes

Branding

Descripció — Descripción

Gràfica corporativa per a empresa distribuidora de bicicletes elèctriques.

La bicicleta elèctrica com a mitjà de transport que ens porta a gaudir de l’entorn i de les coses que passen durant el trajecte. Una marca lúdica que evoca el moviment, els elements que se succeeixen en seqüència, l’aire lliure, la sostenibilitat…

Gráfica corporativa para empresa distribuidora de bicicletas eléctricas.

La bicicleta eléctrica como medio de transporte que nos lleva a difrutar del entorno y de las cosas de suceden durante el trayecto. Una marca lúdica que evoca el movimiento, los elementos que aparecen en secuencia, el aire libre, la sostenibilidad…

Serveis — Servicios

  • Disseny — Diseño