Cristóbal Soler / Concordia musicae

Branding, Cultura

Descripció — Descripción

Prenem la incicial com a senyal d’identitat i l’esquema de disposició de l’orquestra, per a la marca personal del director Cristóbal Soler i el seu projecte editorial de música orquestral, Concordia Musicae. C de Cristòbal. C de Concordia. C de Clàssica.

Tomamos la inicial como seña de identidad y el esquema de disposición de la orquesta, para crear la marca personal del director Cristóbal Soler, así como su proyecto editorial de música orquestal, Concordia Musicae. C de Cristòbal. C de Concordia. C de Clàssica.