Aúpali

Branding

Descripció — Descripción

Logotip per a botiga de portabebès i espai de criança.

«Aúpali» és el que diem a la síl·laba tònica d’aquesta marca, tal com diu un adult a un bebè, quan li diu que l’agafarà en braços.

Logotipo para tienda de portabebés y espacio de crianza.

«Aúpali» es lo que le decimos a la sílaba tónica de esta marca, así como dice un adulto a un bebé, cuando quiere decirle que va a cogerlo en brazos.