Amb la música al cor de Sarrià

Branding, Cultura

Descripció — Descripción

Gràfica per a concert de música clàssica i musical, dins el marc de la Festa Major de Sarrià (Bcn).

Gráfica para concierto de música clásica y musical, dentro del marco de la Fiesta Mayor de Sarrià (Bcn).

Serveis — Servicios

  • Disseny — Diseño