Societat de Blues de Barcelona

Identity, Música

Descripció — Descripción

Gràfica per a la Societat de Blues de Barcelona.

Gráfica para la Sociedad de Blues de Barcelona.

2009

Fet a — Hecho en Stanton Studio.