La Carmeta del Paral·lel

Escena, Identity

Descripció — Descripción

Gràfica per a l’obra de teatre «La Carmeta del Paral·lel».

Gráfica para la obra de teatro «La Carmeta del Paral·lel».