Festa Major Cervià’11

Branding

Descripció — Descripción

Cal Rovira, Cal Santet, Cal Jaume el Guapo… Els “renoms” són una referència clau en la identificació dels habitants d’un poble, així com un testimoni de la seva riquesa històrica i humana.

La tradició fa que el renom de cada casa sovint quedi plasmat a la seva façana en suports com mosaics de rajoles, ferro forjat, plaques metàliques, pedra picada o cisellat entre altres. Aquesta diversitat de materials i processos creen una riquesa tipogràfica que permet construir una mena d’ADN tipogràfic d’un poble, reflex de les seves dimensions social i física. És així com es construeix una gràfica per a la festa més destacada del poble amb la composició tipogràfica més autòctona del municipi.

Finalment, de la diversitat d’aquest ADN tipogràfic, es desplega la metàfora que lletra a lletra, tots fan un: Una al·lusió a la participació ciutadana i una ofrena de la pròpia gràfica com a patrimoni individual i col·lectiu.

«Cal Rovira», «Cal Santet», «Cal Jaume el Guapo»… Los apodos de las casas son una referencia clave en la identificación de los habitantes de un pueblo, así como un testimonio de su riqueza histórica y humana.

La tradición hace que el apodo de cada casa quede plasmado en su fachada mediante soportes como mosaicos de azulejos, hierro forjado, placas metálicas, piedra picada o cincelada, entre otros. Esta diversidad de materiales y procesos crean una riqueza tipográfica que permite construir una especie de ADN tipográfico de un pueblo, reflejo de sus dimensiones social y física. Es así como se construye una gráfica para la fiesta más destacada del pueblo con las composición más autóctona del municipio.

Finalmente, de la diversidad humana de este ADN tipográfico, se despliega la metáfora de que letra a letra, todos hacen uno: Una alusión a la participación ciudadana y una ofrena de la propia gráfica como patrimonio individual y colectivo.


Awards & Recognitions

» Premis Laus. Bronze
» FAD expo: el mejor diseño del año

Save

Save