David Domingo — Pintor

Identity

Descripció — Descripción

Propostes d’imatge gràfica.

L’extrem del pinzell de brotxa. La lletra D untada en pintura, per al pintor d’obra David Domingo. Múltiple D. Pintor de superfícies, pintor de racons. Professionalitat i coneixement de l’ofici. Com deia Rothko, «No importa el que un pintor pinti, mentre estigui ben pintat.»

Propuestas de imagen gráfica.

El extremo del pincel de brocha. La letra D untada en pintura, para el pintor de obra David Domingo. Múltiple D. Pintor de superficies, pintor de rincones. Profesionalitat y conocimieto del oficio. Como decía Rothko: «No importa el que un pintor pinta, mientras esté bien pintado.»