Cristóbal Soler / Concordia musicae

Identity, Música

Descripció — Descripción

Prenem la incicial com a senyal d’identitat, per tal de donar resposta a la creació de la marca personal del director d’orquestra Cristóbal Soler i el seu projecte editorial de música orquestral.

Tomamos la inicial como seña de identidad, para crear la marca personal del director de orquesta Cristóbal Soler así como su proyecto editorial de música orquestal.